Söktext:
Iessn till AB

Loppis/ Second hand/ trädgårdshjälp/flytthjälp m.m. Dalgatan 116 Älvdalen tel 0251 - 100 01

Åsens Antikvariat - nätbokhandel och textilverkstad 0251-30082

Catering Salemkapellet Tel 0251-41281

Butikens
öppettider

onsdag torsdag fredag
10-16

Här kan du lämna kläder, saker och böcker.

forestandare.salemkapellet@telia.com, iessntil@hotmail.com

Vårt antikvariat för beg böcker är väldigt populärt, Magnus Olsson är boklådedirektör och affärerna sker på (klicka exakt på texten nedan för länk):
Åsens Antikvariat co www.bokborsen.se
@adressen är asens_antikvariat@hotmail.se

För ev frågor, ring gärna butiken: tel 0251-10001 , eller föreståndare Kersti Vikström tel 072-7211460

Gud välsigne Dig, Er och oss alla!

Utdrag ur PLAN FÖR SOCIAL VERKSAMHET SALEM ÄLVDALEN

VERKSAMHETSIDÉ
Vi vill erbjuda en meningsfull och kreativ social miljö där människor kan utvecklas och där ingenting är hopplöst. Det gör (uppnår) vi genom arbete och sysselsättning till 100 procent av individens förmåga, under kompetent ledning

ÄGARE
Älvdalens Baptistförsamling ideell förening.

VISION
Alla människor har möjlighet till arbete och sysselsättning efter sin individuella förmåga och kan i en drogfri omgivning främja sin fysiska, psykiska och andliga hälsa.

Metod
Vår metod är att alla blir sedda och lyssnade till. Var och en deltar i verksamheten efter sitt behov och sin förmåga. Våra erfarenheter är att man ofta börjar i liten skala t.ex. 2 tim per dag för att sedan successivt utöka tiden, ibland till heltid.

Kontakter
Genom vårt mångåriga samarbete med Älvdalens kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Baspsykiatrin och Kriminalvården har vi ett bra nätverk för att kunna stötta var och en som placeras hos oss. Våra erfarenheter sedan tidigare är att några får arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter utveckling hos oss.
Vi vill erbjuda möjlighet till kunskap, kontakter och erfarenheter som kan leda till en varaktig sysselsättning eller arbete. Flera personer som tidigare placerats i Salems verksamheter har kunnat gå vidare till arbete eller utbildning

LOGGA IN ADMIN