Söktext:
Om oss

Här finns lite olika fakta-avdelningar (vi ska försöka utvidga alltefersom):
X Kapell mm

...vi har några kapell å andra byggnader - å liknande...

Salem.jpgSalemkapellet Beläget mitt i Älvdalens kyrkby dikt intill riksväg 70.

Salem är vårt s a s huvudsakliga kapell, där vi har de flesta Gudstjänster samt andra samlingar och aktiviteter. Kapellet är utgångspunkt för vår omfattande verksamhet för främjande av människor i olika situationer på arbetsmarknaden. Vårt kontor ligger högst upp på tredje våningen. I kapellet finns en lägenhet som hyrs ut, ofta till elever som går på gymnasiet i Älvdalen.


Ebenezerkapellet.jpgÄlvdalsåsens Baptistkapell Beläget i byn Åsen, ca 2 mil norr om kyrkbyn, utefter den gamla sträckningen av riksväg 70. Hette ursprungligen Ebenezerkapellet, under 30 års tid gick det, av verksamheten som upphörde runt senaste sekelskiftet, under namnet Soldathemmet, i ungdomlig folkmun Soldis.

I kapellet förekommer olika slags serveringar, konferensuthyrning, minnesstunder o dyl, i samarbete med byn en slags ungdomsgård. Det händer att vi hyr ut kapellet för kortare privat boende x-vis under sportlovsveckor.


Månstastuganmedstenen.jpgMånstastugan Belägen vid ÖsterDalälven strax intill Månstabron, ca 3 km norr om kyrkbyn.

Vid denna plats bildades församlingen år 1854 vid en förrättning av troendedop, på den tiden synnerligen olagligt. För detta finns idag vid stugan en minnessten. Stugan och tomten används tämligen frekvent av våra scouter, som kan knyppla sina knopar, skära sig i fingret och annat spännande i rogivande och mysig miljö. Under sommaren händer det att vi firar Gudstjänst här.
LOGGA IN ADMIN