Söktext:
Kontakt (& Länkar, se längre ner)

Kontakta oss gärna, på olika sätt enligt nedan!


Älvdalens Baptistförsamling

Besöksadress:
Salemkapellet, Dalgatan 95 (riksväg 70)
Iessn til Second hand och café, Dalgatan 116 A


Åsens Baptistkapell finns på Åsenvägen 35, gamla riksvägen, i Åsens by, ca 16 km nv om Älvdalen
Postadress: Box 67, 796 22 ÄLVDALEN

Telefon (Salem) +46(0)251-41281
Åsens Baptistkapell och antikvariat +46(0)251-30082
Iessn til - second hand 0251-100 01

@adress: alvdalens.baptistforsamling@telia.com

Facebook: Älvdalens Baptistförsamling

Församlingens (inkl Blomsterfonden för minneshälsningar o dyl. Se telefonnummer ovan för beställning av gåvobevis)
Plusgironummer 28 73 51-1
Bankgironummer 125-9332

Älvdalens Baptisters Ungdom,
Plusgironummer 79 67 74-8
Anställda och förtroendevalda:

NN.jpgDiakon & föreståndare för församlingen och Iessn til AB: Kersti Vikström
Telefon +46(0)251-41281 och +46(0)251-30082
Mobiltelefon +46(0)72-7211460
@adress: forestandare.salemkapellet@telia.com
NÅNTraverSkinnDragspx2.jpgÅke Näslund, ordförande
Telefon +46(0)253-598 038, mobil +46(0)70-589 7239
@adress: ordforande.salemkapellet@telia.com
Ellen Kimstål, ordförande i Älvdalens Baptisters Ungdom
Telefon 0767939231
@adress: kimell0330@skolamoa.se]Ulla-Britt Wiberg, arbetsledare i den Sociala Verksamheten Salem
Telefon +46(0)251-412 81 alt +46(0)251-300 82
]

Bengt Söderberg, kanslist
Telefon +46(0)251-412 81 alt +46(0)251-300 82
@adress: expedition.salemkapellet@telia.com


UnionJackx2.jpg


Länkar

...till oss "närstående"...

(OBS!, klicka "exakt" på själva textraderna, inte på loggorna)
UnionJackx2.jpg
(NB! click exactly on the wordlines, not on the logotypes...)...vårt samfund...


www.equmeniakyrkan.se

BWAlogga.jpg
www.bwanet.org

Europeiska BaptistFederationen:
www.ebf.org

Vårt ungdomsförbund:
www.equmenia.se

Vårt samfunds distriktsgård i Dalarna, Vikarbygården
www.vikarbygarden.sevårt baptistiska systersamfund


EFKloggax2.jpg
www.efk.se...våra grannar...


LoggaISf_50_50.jpg
www.idresarnaforsamling.se

...övrigt...


x.jpg
Vår församling är medlemmar i JAK Medlemsbank, en medlemsägd bank som jobbar utan ränta för att få mer rättvisa i ekonomin.
JAK Medlemsbank, för Rättvis ekonomi! www.JAK.se
LOGGA IN ADMIN