Söktext:

VÄLKOMMEN TILL SALEM!

Söndag 25 mars kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska
Onsdag 28 mars kl 13:00 Dorkas

Söndag 1 april kl 11:00 Påskgudstjänst för alla på burmesiska och svenska

Söndag 8 april kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska

Onsdag 11 april kl 13:00 Dorkas – besök av ”Open doors”

Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30 - ej skärtorsdag.
Se också Annonskullan, Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se för mer information.


LOGGA IN ADMIN