Söktext:
VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATS SALEM!
Lördag 16/2 kl 10:00 Terminsstart för scouterna.
Söndag 17/2 kl 13:30 Vinterfest. Ung scen. Se separata annonser.
Onsdag 27/2 kl 13:00 Dorkas Kersti Vikström läser egna texter
Måndag 4/3 kl 18:00 Musik för själ och hjärta. Hans Lennart Raask och Håkan Tengberg
Lördag 9/3 kl 10 – 16 Scout
Söndag 10/3 kl 11:00 Andakt med nattvardsfirande. Därefter församlingens årsmöte. Servering.
Tisdag 12/3 kl 18: 30 – 20:30 Livsmod, livsglädje och livsmening. Studiecirkel om existentiell hälsa. Anmälan senst 10/3 till Kersti Vikström 072-7211460 eller forestandare.salemkapellet@telia.com
Onsdag 13/3 kl 13:00 Dorkas årsmöte
Söndag 17/3 kl 11:00 Musikgudstjänst med Magnus Nykvist
Söndag 24/3 kl 11:00 Gudstjänst med Kersti Vikström

Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30


Besök också vår Second hand – butik ”Iessn til” på Dalgatan 116 A. Öppettider: Onsdag, torsdag, fredag kl 10 – 16.

Se också Annonskullan, Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se för mer information.

LOGGA IN ADMIN